sobota 3. října 2009

Obuvnická revoluce

Boty Hanák - Proč to funguje!
Základní princip, proč fungují speciální zdravotní boty Hanák je poměrně jednoduchý. Abychom jej lépe pochopili, povíme si několik základních informací.

Boty Hanák reagují na to, co vytvořila příroda během dlouhého evolučního kvasu, co je ve svém výsledku geniálně jednoduché, a co bude je pro mnoho z nás jen těžko pochopitelné. Boty Hanák využívají faktu, že příroda se neřídí nahodilými experimenty. Příroda využívá evoluční proces, který dokonale zohledňuje fyzické zákonitosti našeho vesmíru.

Proč si tedy koupit boty Hanák? Jde o to, že tomu, jak dnes člověk vypadá, složení a stavba orgánů, to mělo poměrně dlouhý a náročný vývoj. Poslední etapa tohoto vývoje je zachycena na tomto obrázku.

Srovnání ruky gorily a člověka.


Je vidět, že vývoj lidské dlaně je ukončen. Funkčnosti úchopu gorily i člověka bylo dosaženo a evoluce si může dát na chvíli šlofíka. Zvláštní pozornost si zaslouží palce a jejich úhel.

Boty Hanák nejsou pro gorily

Srovnání nohy gorily a člověka

Na dalším obrázku jsou vidět podstatnější rozdíly:Je zde vidět, že noha člověka díky jeho překotnému vývoji a změnám v životních podmínkách změnila svůj tvar. Je zcela přizpůsobena chůzi po zemi, ovšem je třeba připomenout, chůzi po měkkém podloží. Princip chodidla je dimenzován na měkké podloží, jako je hlína, nebo písek. Mohou nám boty hanák nahradit chůzi po trávě nebo písku?

Změna která je vidět na obrázku probíhala miliony let a jistě není ještě ukončena. V každém případě bylo takto změněné chodidlo funkční po tisíce a miliony let. Jak jsme si ovšem již řekli, na měkkém podloží, které lidský druh ve většině případů obýval.

Ochrana chodidel -

Člověk se s růstem svého uvědomění a svou schopností používat tvůrčím způsobem mysl, začal ve zvýšené míře snažit o ochranu svých chodidel, buď z důvodu zamezení poranění nebo jako ochrany před chladem, či naopak horkem. V té době ještě nebyla možnost zakoupit speciální zdravotní boty Hanák. Boty byli výsadou bohatých lidí a tak zdánlivě z nepochopitelných důvodů byl bosý chudák zdravější než bohatý monarcha. V té době ještě nebylo možné zakoupit speciální zdravotní boty Hanák. Smůla pro šlechtice a jejich deformované nohy.

Obyčejní lidé po většinu času své existence chodily bosky. Plosky se mohly dotýkat země a stimulovat reflexní body, které zde jsou rozmístěny. Takový byl záměr moudré matky přírody.

Starověk a středověk - Boty Hanák tu ještě nejsou.Již v průbehu starověku se objevil požadavek na funkční obal nohy. Před mnoha tisíci lety, v již tehdy velmi vyspělé Číně, sice nebyly používány Boty Hanák, nicméně Císař u svých vojáků zavedl speciální boty, s mírně zvýšenou špičkou, což dodávalo palci větší oporu a vojákům při chůzi spořilo energií.

Velitelé tak mohli se svým vojskem překonávat dlouhé pochodové úseky s menším množstvím vynaložené energie, mající příznivý vliv na úspory v zásobování, což se následně promítlo do celkové efektivity čínských válečníků.

Vzhled versus funkčnost

Samozřejmě, že lidský vývoj je množstvím cest mnoha směry a není divu, že i způsob, jak lidé nahlíželi na obuv, se v průběhu času měnil. Hlavně v období posledních tři sta let, s rozvojem průmyslové výroby a zlepšováním životního standardu lidí, se boty staly předmětem módního byznysu a oddělila se funkčnost od vzhledu. Boty a tvar stélky, jak jsou používány dnes, vedou na rozdíl bot Hanák a jeho stélek často k deformacím chodidel a tím i celého těla. Počet plochých nohou a vybočených chodidel se neustále zvyšuje.

Funkční mechanismus chůze.

Podívejme se jakým způsobem je zajišťována funkčnost procesu naší chůze.

Z uvedeného obrázku je zřejmé, že pro správnou funkci našeho chodidla a tím i chůze, je důležitá právě ona opora tří základních bodů. Tu může zajistit buď chůze v měkkém podloží, nebo Boty Hanák.

Zdá se, že z hlediska pochopení funkce a potřeb našeho chodidla hraje významnou roli výrůstek, který se nalézá na nártní kosti palce. Určuje příčné postavení lidského chodidla a spolu s patou také podélné postavení chodidla. Tím tedy určuje postavení našeho kotníku. Dobré postavení naší nohy souvisí s respektováním funkční dokonalosti plosky chodidla. Kost patní, kost kotníku, kost zánártní a kost nártní vytvářejí jednu klenbu. Je - li správné postavení kostí, nejsou nevhodným způsobem přetěžovány svaly a svalové úpony na noze. V tomto stavu je ploska nohy rovnoměrným způsobem zatěžována, takže všechny tlaky a síly, které jsou způsobeny tímto pohybem, se přenášejí na tvrdé tkáně.

Toho lze v moderní, a zvláště pak módní obuvi, dosáhnout jen velmi těžko. Ideálním způsobem jak těchto tří bodů dosáhnout, je chodit bosky po pláži nebo travnaté zahradě. Noha bude zpočátku možná trpět, nicméně po nějakém čase si uvědomíme, že se nám vlastně ani do bot nechce.

Žijeme však ve městech a návrat zpět k přírodě není reálný. Počet růst obyvatelstva planety se zvyšuje a přírodní zdroje jsou pomalu vyčerpávány. To jsou důvody, které nám činí cestu zpět, k takzvanému "zdravému" životu minulých dob nemožnou. Nehledě na nepřehlédnutelnou skutečnost, ony "staré dobré časy" byly ve skutečnosti velmi těžké, kruté a neradostné, vnímáme - li je pohledem dnešního člověka.

Máme alternativy?

Josef Hanák, obuvník z moravské vísky Snovídky, nabízí alternativu ve svých speciálních stélkách. Jde tak napříč současnému trendu, kdy se nohu spíše snažíme zformovat k obrazu svému. Jeho pojetí je jiné.

Dejme noze možnost, aby mohla dobře fungovat.

Jeho teorie spočívá v tom, že je třeba dát noze možnost funční mechaniky. Noha sama se pak postará o korekci vad tak, aby to pro samotné tělo bylo co nejlepší.

Josef Hanák má zkušenosti, že i u starších lidí dochází po aplikaci těchto zdravotních stélek k zlepšení stavu nožní klenby.

Jak je vidět na tomto obrázku, svaly a šlachy na naší noze tvoří provázaný systém, který je za podmínek opory plosky ve všech třech hlavních bodech naprosto funkční a bezproblémový.

Rovnováha mezi těmito body je tedy nutná, k zajištění správného postavení kloubu kolenního a následně také kyčelního, pánve, páteře, ramen a lebky.

Stélka pomůže tuto rovnováhu nastolit a zamezí napětí svalového systému našeho těla. Svalové napětí bývá často příčinou nepřirozené nebo dysfunkční polohy kloubů. Je proto v našem zájmu, toto napětí svalů a šlach snižovat. Mohou na toto snižování napětí mít zásadní vliv Hanákovy boty?


  • Lze to exaktně zkoumat?

Masarykova universita

Zkoumání se ujala Přírodovědecká fakulta Masarykovy university, speciálně pak Ústav antropologie.Na této fakultě se již delší dobu zabývají projektem, který se nazývá: Lidská noha z hlediska morfologie a biomechaniky chůze. Vědci byli ochotni do programu výzkumu zařadit i speciální stélky Josefa Hanáka. Celý projekt probíhal pod záštitou prof. Phdr. Jiřího Svobody, Dr.Sc.Podobarometrie a plantoskopie

Zkoumání bylo prováděno mimo jiné pomocí podobarometrie, kdy byly porovnávány změny distribuce tlaku v normální obuvi, oproti obuvi s Hanákovými stélkami. Na základě naměřených hodnot bylo prokázáno, že rozložení plochy a váhy chodidla je v Hanákově stélce lepší a umožňuje žádoucí posilování svalové skupiny celé nohy a tím udržuje nožní klenbu. To později doplnila i měření, uskutečněná pomocí plantoskopie.

Podrobným studiem lidské chůze, jejím rozfázováním a určením různých fází rotace, lze dospět k pochopení principu, na jakém Hanákova stélka chodidlu pomáhá při chůzi.

Význam je hlavně v tom, že noze nepřekáží. Tím, že je ve stélce vytvořená prohlubeň, je pro nohu chůze pohodlnější, a to se posléze razantním způsobem odráží na úspoře námi vydané energie.

Kdo šetří, žije déle

Jestliže překoná člověk vážící 70 kg vzdálenost jednoho kilometru, udělá zhruba asi tak 1360 kroků. Celkově tedy můžeme říci, že přenesl váhu svého těla, což nám vytváří úctyhodnou váhu 95 tun.

Při vhodném osazení palcového kloubu v Hanákově stélce (boty Hanák) dojde k úsporám v přenášení váhy směrem na palec a prsty. Pokud vycházíme z hodnoty úspor 30%, představuje tato úspora více než 28 tun.

To samozřejmě musí zvýšit dynamiku pohybu, náš krok se prodlouží. Důsledkem jsou velké úspory energie, kterou tělo již nemusí vytvářet.

Takovéto úspory na sobě nejvíc pocítí lidé od čtyřiceti let výše. Častým vedlejším efektem této "úspory" je potom kratší potřeba spánku, kdy se zlepšuje hlavně kvalita spánku, oproti jeho kvantitě.

Ověřovat a studovat

Celá kauza "boty hanák" je stále ještě ve fázi výzkumu a není jasné, co nám klinické studie potvrdí a co naopak vyvrátí.

Hanákovy stélky jdou proti proudu všeobecně uznávaného trendu v podologii, kdy se noze snažíme vnutit tvar vnější podporou, což však nevede k žádoucím výsledkům.

Dostáváme se do podobné situace, v jaké je možná "hodná" maminka chlapce, která synkovi přispívá na nákup drog, protože nechce, aby trpěl.

Pokud kulturistovi sebereme jeho činky, svaly zanedlouho zmizí. My jsme našim nohám vzali pevnou zem pod nohama a bráníme dokonalému hybnému systému, který se vyvíjel po miliony a miliony let, aby fungoval způsobem, jak byl zkonstruován. Navíc pouze z obavy, abychom si neukopli palec o dlažební kostku.

Řešením jsou možná speciální zdravotní stélky Hanák. V současné době probíhá výzkum ve školství, kde odborníci sledují vliv nošení Hanákových bot na zdraví a psychiku žáků a žákyň, v jedné ze základních škol prvního stupně.


Nové postupy v medicíně

Profesor Lewit MUDr. Silvie Šidáková, rehabilitační lékařka, která je iniciátorem tohoto zkoumání, získávala zkušenosti po boku profesora Karla Lewita, spoluzakladatele rehabilitace v Čechách, který je dnes mezinárodně uznávanou autoritou, zabývající se léčbou poruch lidského pohybového ústrojí.

Dívat se a nebránit tomu

Byl to právě profesor Karel Lewit, původně neurolog, který se nechal zhruba před více než půl stoletím ispirovat jakousi neznámou chiropraktičkou, která byla tehdejšími úřady "odeslána" do nemocnice, aby zde předvedla, že její práce není šarlatánství. Profesor Lewit postupně přebral některé hmaty a postupy a i když je postupem času opustil a nahradil mnoha jinými, šetrnějšími a účinnějšími, jeho schopnost dívat se, nebránit se novému pokud to funguje a zájem o obor byla tím, co zajistilo stovkám jeho pacientů úlevu od bolestí a úspěšnou léčbu. A nutno dodat, že o to by nám všem mělo jít především.

MUDr. Silvie Šidáková ve své ordinaci také doporučuje zdravotní a rehabilitační obuv DUX. Obuv Dux je vhodná k rehabilitaci plosky.

Autor: www.roup.eu

Žádné komentáře:

Okomentovat